Irodalmi-kézműves foglalkozás

Apródok és kovácsok Nagy Lajos király udvarában- középkori kézműves-irodalmi foglalkozás

A PTE Bölcsészettudományi Kara nagy hangsúlyt fektet az osztatlan tanárképzés magas színvonalának biztosítására annak érdekében, hogy a tanárjelöltek az egyetemi évek alatt megismerkedhessenek a modern pedagógia eszköztárával, az egyes metódusok elméleti hátterével és a gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségeivel.

A PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája szolgál egyik színteréül a hallgatók gyakorlati felkészülésének. Az intézmény pedagógusa, Tarnai Istvánné évek óta szakmai vezetője a PTE Bölcsészettudományi Kar által szervezett gyerektáboroknak, ahol a különböző játékok során, tanárjelölt hallgatókkal együtt az élménypedagógia módszereit felhasználva fejlesztik a táborozó gyermekek személyes és szociális készségeit.

A foglalkozáson résztvevő gyerekek középkori környezetben, a Toldi Miklós párviadala c. monda segítségével ismerkedhetnek meg a Nagy Lajos király idejében élt fiatalok életével és lehetőségeivel. A kovácsműhelyben pajzsot, kardot és sisakot készíthetnek maguknak, a kancelláriában színezhető pecséttel ellátott oklevelet kapnak arról, hogy Nagy Lajos király apródjai lettek. A különböző tevékenységek során a gyerekek belehelyezkedhetnek a középkorban élt fiatalok világába, s a közben elkészülő önálló alkotásokat végül magukkal vihetik.

További információk: Tarnai Istvánné –  tarnaigyorgyi68@gmail.com – 06-20-924-6793